OFERTA (jak i w czym pomagamy)

Komu pomagamy?

Wiele osób, które mają problemy w codziennemu funkcjonowaniu, z którymi sobie nie radzą zastanawia się nad tym gdzie i jakiej pomocy szukać. Zdarza się, że pomocą może być możliwość opowiedzenia o swoich problemach bliskich, zaufanej osobie, która wysłucha, wesprze i okaże współczucie. Jednak w bardzo wielu przypadkach, w wielu problemach, z jakimi się brykami, ta nieoceniona pomoc, nie jest wystarczająca. Wtedy pomocna może być psychoterapia.

Psychoterapia indywidualna

To regularne spotkania z psychoterapeutą poświęcone pracy nad problemami pacjenta. Mogą to być zarówno problemy bieżące jak i te z przeszłości, które wpływają na jego obecne funkcjonowanie. Spotkanie odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, a każde z nich trwa 50 minut. Czas trwania terapii jest różny, zależy od rodzaju problemów pacjenta, celu terapii i zastosowanych metod psychoterapeutycznych.

Psychoterapia grupowa

Jest to taka forma psychoterapii, w której uczestniczy od kliku do kilkunastu osób. Najczęściej są to pacjenci mający podobne problemy, np. osoby z syndromem DDA – czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, bądź też takie, dla których szczególnie zalecana jest właśnie taka forma interakcji z innymi osobami np. osoby nieśmiałe, cierpiące na różnego rodzaju lęki itd.

W psychoterapii grupowej tym, co leczy jest swoista interakcja pomiędzy uczestnikami - kontakt, który dzięki „laboratoryjnym” warunkom i opiece terapeuty jest bezpieczny i twórczy. Reakcje, opinie i uczucia innych członków grupy powodują pożądane zmiany w każdym z nich.

Psychoterapia grupowa również może być krótko i długoterminowa. Każde spotkanie trwa 2 – 3 godziny i najczęściej odbywają się raz w tygodniu.

Konsultacje małżeńskie

Zdarza się, że małżonkowie czy partnerzy oddalają się od siebie sami nie wiedząc, dlaczego; ranią się emocjonalnie a ich związek przeżywa kryzys; nie potrafią poradzić sobie ze zdradą lub całkiem codziennymi troskami wspólnego życia. W każdej z tych sytuacji bardzo pomocne jest spotkanie z bezstronną osobą, która pomoże w zrozumieniu problemu oraz stworzy warunki, w których każda ze stron będzie mogła wyrazić swoje uczucia i oczekiwania.

Konsultacje dla par odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 1,5 godziny. Liczba takich konsultacji jest uzależniona od celu, jaki partnerzy przed sobą postawią.