O NAS

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów. Pracujemy głównie w nurcie humanistyczno- egzystencjalnym, ale w swojej pracy sięgamy również do innych szkół i metod psychoterapeutycznych. Staramy się podążać za pacjentem w jego odkrywaniu prawdy o sobie.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje małżeńskie i warsztaty rozwoju osobistego.

Ośrodek, który wspólnie stworzyłyśmy to nasze wymarzone miejsce pracy.
Chcemy, aby było to miejsce bliskie również naszym pacjentom.


Zespół


Urszula Pawlikowska
psycholog, psychoterapeuta

Jest psycholożką i psychoterapeutką. Podyplomowo ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku INTRA.
Zajmuje się terapią indywidualną, pomaga parom rozwiązywać trudności, jakich doświadczają w związku, wspiera rodziców w ramach zajęć w szkole rodzenia i w pracy indywidualnej. Pracuje w ujęciu integratywnym ze szczególnym uwzględnieniem metod terapii Gestalt; długo i krótkoterminowo.
Zajmuje się osobami cierpiącymi w związku z kryzysami życiowymi, trudnymi relacjami z bliskimi, kłopotami z podjęciem decyzji, pustką wewnętrzną, uporczywym smutkiem, lękiem i złością.
Prywatnie mama Dwójki, uważna na przejawy sztuki w życiu codziennym.

„Psychoterapia jest dla mnie skuteczną metodą pomocy w konkretnych życiowych problemach. Jest też drogą rozwoju prowadzącą ku poczuciu sprawstwa, wolności i spełnieniu. Drogą, na której pacjent przekracza swoją Niemoc żeby pełniej żyć – czuć, myśleć i oddychać. Moim zadaniem jest pomoc w jej odkrywaniu.”


Monika Persak
psychoterapeuta, pedagog, trener

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika). Animator-trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Anima-torów KLANZA (organizacji propagującej wykorzystanie technik gestaltowskich w edukacji i wychowaniu).

Ukończyła również szkolę psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Udziela zarówno jednorazowych porad psychologicznych jak i prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową (krótko i długoterminową). Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego, interwencją w sytuacjach kryzysowych, zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi Udziela również porad pedagogicznych. Pracuje w nurcie humanistycznym.

"Towarzyszenie człowiekowi w przeżywaniu jego problemów w odkrywaniu ich źródeł i w poszukiwaniu nowych dróg jest tym, co fascynuje mnie w psychoterapii. W psychoterapii najbliższe jest mi podejście humanistyczne".


Monika Otto-Ługowska
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra", certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych i organizacjach pozarządowych. Pracowała w Centrum Praw Kobiet i Fundacji "Dzieci Niczyje", gdzie udzielała pomocy psychologicznej m.in. osobom, które doświadczyły przemocy. Obecnie pracuje również w Poradni Poza Iluzją, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz warsztaty dla młodzieży i młodych dorosłych.

Pomaga dorosłym oraz młodzieży , cierpiącym z powodu: zaburzeń nastroju, lęków, problemów w relacjach z ludźmi, nałogowego używania komputera bądź Internetu, będącym w kryzysie, oraz osobom które doświadczyły przemocy. W psychoterapii integruje nurt humanistyczny i jego narzędzia z systemowym rozumieniem problemów osoby, z którą pracuje. Pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją.

Sylwia Żyła
psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem ze specjalizacją „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”, studia ukończyła w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest również absolwentką podyplomowej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Pracuje głownie w nurcie integratywnym (humanistyczno-egzystencjalnym), jednak korzysta z różnych technik i nurtów psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczne. W psychoterapii zajmuje się min.: depresją, lękami, zaburzeniami osobowości, trudnościami w relacjach z ludźmi, kryzysami, problemami z odnalezieniem się w sferze zawodowej, zaburzeniami pod postacią somatyczną, DDA.Andrzej Święcki
psychoterapeuta, pedagog

Jest absolwentem UKSW w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra". Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA.
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które aktualnie doświadczają kryzysów życiowych, przeżywają konflikty z bliskimi, rozstały się z partnerem, przeżywają smutek, mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, doświadczają osamotnienia, którym zależy na poprawie jakości życia i lepszym poznaniu swojego wnętrza. Ma doświadczenie w pracy z osobami, które jako dzieci nie otrzymały od swoich najbliższych potrzebnej im uwagi i wsparcia, których rodzice opuścili lub nadużywali wobec nich przemocy, mającymi za sobą doświadczenie dorastania w rodzinie gdzie jedna z osób nadużywała alkoholu lub była ciężko i przewlekle chora.

Pracuję w nurcie integratywnym łącząc techniki z różnych szkół terapeutycznych w zależności od potrzeb, bliskie jest mi podejście humanistyczne. Ciekawi mnie towarzyszenie w procesie rozwoju, pomaganie w rozświetlaniu trudnych doświadczeń, w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz z samym soba


Aneta Gawot

Absolwentka  Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Aktualnie w trakcie Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w podejściu systemowo - psychodynamicznym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku" oraz Klinika Psychiatrii UJ w Krakowie). Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie w procesie certyfikacyjnym Specjalisty Terapii Uzależnień.

Zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, psychoterapią młodzieży a także rodzin i par. Prowadzi także warsztaty z zakresu profilaktyki i pomocy psychologicznej młodzieży. Obecnie pracuje również w Poradni „Poza Iluzją”, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży i młodych dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.Joanna Siemieniuk
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka SWPS oraz 4-letniego, profesjonalnego kursu psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam zarówno w prywatnych placówkach jak i w państwowych ośrodkach pomocy. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w trakcie stażu na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego).

Pracuję w nurcie humanistycznym, Głównymi narzędziami w mojej pracy są:
- Terapia skoncentrowana na osobie, wg. Carla Rogersa
- Terapia skoncentrowana na emocjach, wg. Leslie S. Greenberg
- Terapia Gestalt, wg. Fritza Perlsa
- Focusing, wg. Eugene Gendlina

Od lipca 2016 jestem związana ze Stowarzyszeniem Aslan w Warszawie, gdzie prowadzę konsultacje i terapię indywidualną dla młodzieży oraz osób dorosłych, warsztaty oraz terapię grupową.
Pracuję z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi; cierpiącymi na objawy psychosomatyczne (migrena, drżenie kończyn, problemy żołądkowo – jelitowe). Zapraszam do współpracy również osoby doświadczające trudności w relacjach prywatnych lub zawodowych, osoby z zaburzonym poczuciem własnej wartości; osoby niepotrafiące wyrażać siebie, swoich potrzeb.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.


Leszek Zwierzyński

Absolwent Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień w Studium Pomocy Psychologicznej.
Ma doświadczenie trzydziestoletniej pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin.
Pracuje również z osobami przeżywającymi różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi i doświadczającymi objawów [nerwicowych,depresyjnych] utrudniających optymalne funkcjonowanie.
W swojej pracy zawodowej wykorzystuje podejście psychodynamiczne i humanistyczne łącząc je z elementami terapii poznawczo-behavioralnej.