DOBRE ADRESY

Instytut Psychiatrii i Neurologii http://www.ipin.edu.pl
Polskie towarzystwo Psychologiczne http://www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne http://www.psychiatria.org.pl
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl
Instytut Psychologii Zdrowia http://www.psychologia.edu.pl