WIEDZA I NIEWIEDZA

Tu znajdą Państwo najczęściej pojawiające się w naszej praktyce pytania. Być może są to właśnie te pytania, które i Państwa nurtują. Jeśli jednak chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie kwestii, które nie zostały poruszone na naszej stronie, to zapraszamy do kontaktu e-mailowego bądź osobistego.


Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to przede wszystkim rozmowa z psychoterapeutą (w przypadku psychoterapii indywidualnej) lub także z innymi osobami uczestniczącymi w psychoterapii (tak jest w psychoterapii grupowej). Jest to jednak bardzo szczególny rodzaj rozmowy, podczas której pacjent w bezpiecznych warunkach tj. takich, które gwarantują mu pełen szacunek, zrozumienie, akceptację oraz dyskrecję może przyglądać się i rozwiązywać nękające go problemy. Podczas takiej rozmowy pacjent doświadcza różnych emocji, które pozwalają mu zrozumieć swoje reakcje, postawy i zachowania. Przeżywa doświadczenia z przeszłości w nowy sposób, dowiaduje się nowych rzeczy o sobie.

Jak długo trwa leczenie?

To jak długo trwa psychoterapia zależy przede wszystkim od problemu, z jakim zgłasza się Pacjent, jakie cele wspólnie z psychoterapeutą zostaną ustalone oraz od tego, jakie metody postępowania psychoterapeutycznego będą zastosowane w leczeniu. Bywa, że praca trwa jedynie kilka sesji, ale też są sytuacje, w których, długi, wieloletni kontakt jest leczący. Jeżeli jesteś w terapii i masz wątpliwości, co do tego jak długo leczenie będzie jeszcze trwało – zapytaj o to terapeutę.

Odczuwam przygnębienie, nic mi się nie chce, źle sypiam. Czy to może być depresja?

Wymienione objawy występują w depresji. Jednak na podstawie tylko tych trzech objawów trudno stwierdzić czy faktycznie jest to depresja. Do jej rozpoznania konieczny jest bardziej szczególny opis problemów i sytuacji życiowej pacjenta. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10 w depresji pacjent cierpi z powodu następujących objawów:
- obniżenie nastroju (obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń. Najczęściej pacjent gorzej czuje się rano, nastrój poprawia się wieczorem)
- ubytek energii,
- zmniejszenie aktywności,
- zmniejszenie odczuwanie przyjemności (utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania),
- obniżona koncentracja,
- brak zainteresowań,
- zmęczenie nawet po małym wysiłku,
- zaburzenia snu (wczesne budzenie się, kilka godzin wcześniej niż zwykle),
- obniżony apetyt obniżony,
- obniżona samoocena i pewność siebie,
- poczucia winy i małej wartości.

W przypadku odczuwania przynajmniej kilku w/w wymienionych objawów zalecana jest wizyta u lekarza psychiatry bądź psychologa.