STANDARDY

Superwizja

Nasza praca podlega ocenie i weryfikacji przez doświadczonego i wykwalifikowanego superwizora. Takie wsparcie psychoterapeuty przez superwizora w pracy z pacjentem jest ważne, bowiem dostarcza bezcennego, obiektywnego spojrzenia na proces terapeutyczny. Pozwala terapeucie pogłębić świadomość samego siebie i swoich działań wobec pacjenta, ułatwia wspólne realizowanie założonych celów terapii.

Etyka

W pracy z drugim człowiekiem szczególnie ważne jest dbanie o jego godność i nienaruszalność jego dóbr osobistych. Dlatego też w naszej pracy, uznając dobro pacjenta za najwyższą wartość, kierujemy się wytycznymi Kodeksu Etycznego Psychologa.

Doskonalenie zawodowe

Aby zagwarantować naszym pacjentom jak najlepszą pomoc stale podnosimy nasze kwalifikacje. Uczestniczymy w kursach zawodowych i seminariach tematycznych po to, aby nasza praca była jak najbardziej wartościowa i rozwijająca także dla nas samych.

Rekomendacja OPiEP Intra

Jesteśmy absolwentkami pierwszej edycji Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Naszymi nauczycielami byli min. Piotr Fijewski, Maria Król – Fijewska, Krzysztof Jedliński. Mimo iż szkołę ukończyłyśmy w 2005 roku to nadal jesteśmy z nią i z naszymi nauczycielami w kontakcie dydaktyczny – superwizyjnym.